PARA INSCRICIÓN (Tanto ruta como comida):

Mandar email a: rutadoslobos@hotmail.com con nome, apelidos, DNI (si o ten),

data de nacemento, teléfono de contacto, dirección e XUSTIFICANTE DE PAGO.

**Nº de conta a ingresar:  ES63  2080  0118  4330  0011  3436